Intro

Tingimused

Alltoodud konto.casino jaoks alltoodud tingimustel kehtib järgmine:

• Veebisaidi viited ja kasutused www.account.casino

• Tingimustes „meie“, „meie“ ja „meie“ kõik kasutused viitavad veebisaitidele www.account.casino

• „Teie” mis tahes ja kõik kasutused viitavad veebisaidi külastajatele (isikutele) ja veebisaidi sisu edastamisel samadele.

• Lepingu mis tahes ja kõik kasutamisviisid viitavad kõikidele käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele ja teadetele.

Veebisaidi kasutamist ja sellele juurdepääsu pakutakse teile pärast nõustumist ilma “Lepingu” muutmata. Seda veebisaiti külastades ja seda kasutades nõustute lepingu piiride ja piirangutega.

Soovitame teil lepingut hoolikalt lugeda, kuna selle veebisaidi mis tahes kasutamine tähendab lepingu täielikku järgimist.

Kui te ei saa selle lepinguga täielikult nõustuda, soovitame teil veebisaidilt lahkuda. Kui te ei nõustu tingimuste täieliku kaaluga, pole teil õigust veebisaiti kasutada.

Jätame täieliku õiguse teha muudatusi, muudatusi ja muudatusi, mida loeme lepingule sobivaks. Neid saab teha meie äranägemisel, ilma et oleks vaja nimetatud muudatustest veebisaidi kasutajale teada anda. Veebisaidi jätkuv kasutamine eeldab, et sellised kaalutluslikud muudatused on uue lepingu aktsepteerimine.

Selle lepingu aktsepteerimine ja järgimine on ainus tingimus, mille korral tehakse veebisaidile juurdepääs ja selle kasutamine teile kättesaadavaks.

Veebisaiti külastades nõustute järgmiste nõuete ja tingimustega:

1. Kogu sellel veebisaidil avaldatud sisu on ainult informatiivsel eesmärgil. Me ei vastuta mis tahes toimingute tulemuste eest, lähtudes sellest, mida veebisaidil loete. See hõlmab meie poolt e-posti teel turunduse teel saadetud sisu.

2. Me ei ole online- ega mobiilne hasartmängude toiming, sellisena me ei tee ega hõlbusta finantstehinguid, mis on seotud panuste või panuste tegemisega.

3. Nõustute mitte kasutama Veebisaiti (või selle osa) ebaseaduslikuks tegevuseks ja nõustute seda kasutama kooskõlas kõigi asjakohaste jurisdiktsiooniliste seadustega. Hüvitate ja hoiate meid kahjutu kõigi kolmandate osapoolte nõuete, kahjude, kahjude, kohustuste, kulude ja kulude eest (sealhulgas tasud ja kulud), mis on seotud teie käesolevate tingimuste rikkumisega.

4. Nõustute mitte üles laadima ega edastama veebisaidile (või mis tahes sellega seotud serveritele ja teenustele) ühtegi arvutiviirust, makroviirust, Trooja hobust, ussi ega muud, mis on mõeldud tavapäraste tööprotseduuride segamiseks, katkestamiseks või häirimiseks. arvuti, arvutivõrgu või mobiilseadme (te) kohta.

5. Te ei loo ega avalda hüperteksti linki veebisaidi mis tahes osale ega proovi volitamata juurdepääsu veebisaidi mis tahes osale või komponendile.

6. Te ei laadi ega edasta veebisaidi kaudu sisu, mida meie või keegi meie kasutajatest võime pidada solvavaks, sündsusetuks, vastumeelseks või rõvedaks. See hõlmab sisu, mis võib põhjustada tüütust, ebamugavust või asjatut ärevust. Jätame endale õiguse kustutada selline sisu ilma teatise või selgituseta.

7. Me ei garanteeri, et Veebisait oleks tõrgeteta, defektivaba või töötaks katkematult. Kogu sisu pakutakse põhimõttel „nagu on” ja „olemasolev”. Lisaks võtate täieliku vastutuse veebisaidil leiduva infosisu tõttu võetud toimingute eest. Ainus õiguskaitsevahend, mis teil Veebisaidil põhineva kaotuse või rahulolematuse korral on, on Veebisaidi kasutamise lõpetamine. Me ei vastuta teie ees mitte ühegi hüvitise eest, sealhulgas kaudse, tagajärgse, näitliku, juhusliku või karistusliku kahju, sealhulgas saamata jäänud kasumi eest.

8. Püüdes oma kasutajatele suuremat väärtust pakkuda, võime pakkuda linke teistele veebisaitidele või ressurssidele. Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta selliste väliste saitide või ressursside kättesaadavuse eest ega toeta ega vastuta ega vastuta otseselt ega kaudselt selliste privaatsuspraktikate ega sisu (sealhulgas valeandmete või laimava sisu) eest veebisaidid, sealhulgas (ilma piiranguteta) igasugune reklaam, tooted või muud materjalid või teenused, mis on sellistel veebisaitidel või ressurssides või mis on nendelt veebisaitidelt saadaval, ega kahjude, kaotuste või rikkumiste eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud või on seotud tuginemine mis tahes sellisele välistele saitidele või ressurssidele saadaval olevale sisule, kaupadele või teenustele.

9. Kõigile meie saidi reklaamijatele ja ka meie endile on kehtestatud 2014. aasta hasartmängude litsentsimise ja reklaamimise seaduses rakendatud tegevusjuhendid. Allpool on kokkuvõte peamistest eesmärkidest:

a). Vältida hasartmängude kuritegevuse ja / või korrarikkumise allikat või seostamist kuritegevuse või korrarikkumiste all ja / või kuritegevuse toetamiseks;

b). Tagada, et hasartmängud toimuksid õiglaselt ja avatud viisil; ja

d). Kaitske lapsi ja muid haavatavaid isikuid hasartmängude kahjustamise ja / või ärakasutamise eest.

10. Me võtame alati arvesse ülaltoodud litsentsimiseesmärke ja tegutseme alati viisil, mis on kooskõlas ülaltoodud litsentsimise eesmärkidega.

11. Pange tähele, et saates sellele veebisaidile sisu elektronposti teel, postitades sellel veebisaidil või muul viisil, sealhulgas mis tahes esildistes sisalduvad mis tahes kasiinosaidi ülevaated, küsimused, fotod või videod, kommentaarid, ettepanekud, ideed jms (ühiselt, “Esildised”), annate veebisaidile www.account.casino ainuõigusliku, autoritasuta, püsiva, ülekantava, tühistamatu ja täielikult all-litsentsitava õiguse (a) kasutada, paljundada, muuta, kohandada, tõlkida, levitada, avaldada, luua tuletatud teoseid ja avalikult kuvada ning teostada selliseid esildisi kogu maailmas mis tahes meedias, mis on nüüd tuntud või edaspidi välja töötatud; ja (b) kasutage nime, mille esitasite seoses sellise esitamisega. Mõistate, et www.account.casino võib teie kommentaare või arvustusi omistada meie äranägemisel.

12. www.account.casino ei vastuta avaldatud ja kaudse valeandmete eest. Kuigi me püüame hoida oma veebisaiti vigadeta ja puudusteta, ei anna www.account.casino mingit garantiid pakutava teabe ning meie veebisaidile lingitud ja meie veebisaidilt lingitud kolmandate osapoolte veebisaitide õigsuse eest.

13. Kõiki selle veebisaidi materjale ja linke kasutatakse teie enda vastutusel. www.account.casino, sh meie meeskond, ei võta mingit vastutust selle veebisaidi materjalidest otseselt või kaudselt põhjustatud kahjude või kahjude eest.

14. www.account.casino ei paku USA elanikele reaalse rahaga hasartmängude võimalusi ega võimalust online-kasiinodes registreeruda. Ameerika Ühendriikide elanikud saavad registreeruda ja mängida tasuta kasiinomänge meie saidil ja partnerite sotsiaalkasiinodes, kuid pärisraha kasiinod on piiratud.

15. Teie kohustus on kinnitada, et võrguhasartmängud on lubatud riigis, kus te elate, ja täidate selle veebisaidi sisu mängimiseks ja lugemiseks minimaalset vanust. Samuti on teie kohustus tagada, et järgiksite oma elukohariigi, osariigi ja linna kehtestatud hasartmänguseadusi.

16. Kogu veebisaidil www.account.casino avaldatud sisu on autoriõigusega kaitstud, meie materjalide ebaseaduslik kasutamine, levitamine ja paljundamine on autoriõiguse ja / või kaubamärgiseaduste rikkumine.