Intro

Allmänna Villkor

Följande gäller för villkoren nedan för konto.casino:

• All användning och användning av ”Webbplatsen” hänvisar till www.account.casino

• All användning av ”vi”, ”oss” och ”vår” i villkoren hänvisar till www.account.casino

• All användning av ”dig” avser individer som besöker webbplatsen och samma sak när de bidrar med innehåll på webbplatsen.

• All användning av ”Avtal” avser alla villkor, villkor och meddelanden som anges i detta dokument.

Användning av och åtkomst till Webbplatsen erbjuds dig efter ditt godkännande, utan ändring av ”Avtalet”. Genom att besöka och använda denna webbplats godkänner du avtalets gränser och begränsningar.

Vi uppmuntrar dig att läsa avtalet noggrant, eftersom all användning av denna webbplats utgör full överensstämmelse med avtalet.

Om du inte kan godkänna detta avtal till fullo rekommenderar vi att du lämnar webbplatsen. Om du inte accepterar den fulla vikten av användarvillkoren har du inte behörighet att använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, modifieringar och ändringar som vi anser lämpliga i avtalet. Dessa kan göras efter vårt gottfinnande utan behov av meddelande om nämnda ändringar till någon användare av webbplatsen. Fortsatt användning av webbplatsen visar att sådana diskretionära ändringar kommer att betraktas som godkännande av det nya avtalet.

Godkännande och efterlevnad av detta avtal är det enda villkor under vilket åtkomst och användning av webbplatsen görs tillgänglig för dig.

Genom att besöka webbplatsen godkänner du följande villkor:

1. Allt innehåll som publiceras på denna webbplats är endast informativt. Vi är inte ansvariga för resultatet av några åtgärder baserat på vad du läser på webbplatsen. Detta inkluderar innehåll som skickas via e-postmarknadsföring av oss.

2. Vi är inte en online- eller mobilspeloperation, som sådan tar vi inte, eller underlättar finansiella transaktioner, som rör spel eller satsningar.

3. Du samtycker till att inte använda webbplatsen (eller någon del därav) för olaglig verksamhet och samtycker till att använda den i enlighet med all relevant jurisdiktionslagstiftning. Du kommer att hålla oss skadelösa från alla tredjepartsanspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter (inklusive avgifter och utgifter), som hänför sig till eller som uppstår till följd av brott från dig av dessa villkor.

4. Du samtycker till att inte ladda upp eller överföra via webbplatsen (eller någon av dess relaterade servrar och tjänster) några datavirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat som är utformat för att störa, avbryta eller störa de normala driftsförfarandena på en dator, datornätverk eller mobila enheter.

5. Du kommer inte att skapa och publicera en hypertextlänk till någon del av webbplatsen eller försöka obehörig åtkomst till någon del eller komponent på webbplatsen.

6. Du kommer inte att ladda upp eller överföra något innehåll som vi, eller någon av våra användare, kan anse som stötande, anständigt, anstötligt eller obscent. Detta inkluderar innehåll som kan orsaka irritation, besvär eller onödig ångest. Vi förbehåller oss rätten att radera sådant innehåll utan meddelande eller förklaring.

7. Vi garanterar inte att webbplatsen är felfri, felfri eller körs utan avbrott. Allt innehåll tillhandahålls som ”som det är” och ”som tillgängligt”. Dessutom tar du det fulla ansvaret för de åtgärder du vidtar som ett resultat av det informativa innehåll som finns på webbplatsen. Det enda botemedlet du har vid förlust eller missnöje baserat på webbplatsen är att sluta använda webbplatsen. Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon ersättning, inklusive indirekta, följaktliga, exemplariska, oförutsedda eller bestraffande skador, inklusive förlorade vinster.

8. I ett försök att ge våra användare ökat värde kan vi tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stöder och är inte ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehållet (inklusive felaktigt eller förtalande innehåll) av sådant webbplatser, inklusive (utan begränsning) reklam, produkter eller annat material eller tjänster på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser, inte heller för skada, förlust eller brott som orsakats eller påstås orsakas av, eller i samband med, användningen av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.

9. Alla annonsörer på vår webbplats och vi själva är bundna av de uppförandekoder som implementeras i Gambling Licensing and Advertising Act 2014. Nedan följer en sammanfattning av de primära målen:

a). Förhindra att spel är en källa till brott och / eller oordning, eller från att förknippas med brott eller oordning och / eller från att användas för att stödja brott;

b). Se till att spel bedrivs på ett rättvist och öppet sätt. och

d). Skydda barn och andra utsatta personer från att skadas och / eller utnyttjas av spel.

10. Vi tar alltid hänsyn till ovanstående licensmål och handlar alltid på ett sätt som överensstämmer med ovanstående licensmål.

11. Var medveten om att genom att skicka innehåll till denna webbplats via elektronisk post, posta på denna webbplats eller på annat sätt, inklusive recensioner av kasinosajter, frågor, fotografier eller videor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande som finns i alla bidrag (tillsammans, ”Inlämningar”), ger du www.account.casino en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, oåterkallelig och fullständigt underlicensierad rätt till (a) använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och utföra sådana bidrag över hela världen i alla media, nu kända eller hädanefter utarbetade; och (b) använda namnet som du skickar in i samband med sådan inlämning. Du erkänner att www.account.casino kan välja att tillhandahålla tillskrivning av dina kommentarer eller recensioner efter vårt gottfinnande.

12. www.account.casino ansvarar inte för all felaktig information som uttrycks och antyds. Medan vi anstränger oss för att hålla vår webbplats fri från fel eller utelämnanden, ger www.account.casino ingen garanti för riktigheten i den information som tillhandahålls och den från tredjepartswebbplatser som är länkade till och från vår webbplats.

13. Allt material och länkar på denna webbplats ska användas på egen risk. www.account.casino inklusive vårt team, tar inget ansvar för skada eller förlust som orsakats, direkt eller indirekt från materialet på denna webbplats.

14. www.account.casino erbjuder inte spelmöjligheter med riktiga pengar eller möjligheten att registrera sig på onlinekasinon till amerikanska invånare. USA: s invånare kan registrera och spela gratis kasinospel på vår webbplats och partner sociala kasinon, men kasinon med riktiga pengar kommer att vara begränsade.

15. Det är ditt ansvar att bekräfta att onlinespelaktiviteter är tillåtna i det land där du bor och att du uppfyller minimiåldern för att spela och läsa innehållet på denna webbplats. Det är också ditt ansvar att se till att du följer de spellagar som införts av landet, staten och staden där du bor.

16. Allt innehåll som publiceras på www.account.casino är upphovsrättsskyddat, olaglig användning, distribution och kopiering av vårt material bryter mot upphovsrätt och / eller varumärkeslagar.